HT-Eurep Electronic
spol. s r.o.

Světova 1041/9
180 00 Praha 8
Česká Republika

tel.: +420 / 266 313 053
fax.: +420 / 284 810 202
gsm : +420 / 603 258 311

objednavky@hte.cz
info@hte.cz

IČO: 63676991
DIČ: CZ63676991

Maxim Integrated

Maxim Integrated Products , Inc. získal v roce 2001 výrobce Dallas Semiconductor . Již tak široký sortiment se díky tomu ještě rozšířil a společnost Maxim Integrated Products, Inc. dnes zastává...

Obvody Maxim pro napájení HB LED

Osvětlení pomocí LED diod se ve stále rostoucí míře uplatňuje v různých oblastech života. Díky technologickému pokroku a zdokonalování výroby má jejich použití, oproti jiným zdrojům světla, spoustu výhod. Mimo jiné vysokou energetickou účinnost, malé rozměry, dlouhou životnost atd. Stále více pronikají zejména do automobilového průmyslu.

Nicméně jejich použití má i svá úskalí a to zejména v požadavcích na napájení. Zdroj musí zajistit požadovaný rozsah proudu, který LED prochází, při různých vstupních napětích, případně další funkce. S ohledem na co nejmenší energetickou náročnost se dnes většinou jedná o spínané měniče, navržené speciálně na použití v těchto aplikacích a zohledňující specifické vlastnosti LED. Pro dosažení většího světelného výkonu se užívá větší počet LED v jednom světelném zdroji, použití jednoho většího zářiče nemusí být vždy nejvhodnější, ať už z ekonomických důvodů nebo i technologických. Nejčastěji resp. vždy až na výjimky, se LED ve větším počtu zapojují do série. Jejich jas totiž závisí na procházejícím proudu a úbytek napětí na každé z nich může být o něco jiný. Vzhledem k charakteristice, kdy relativně nepatrná změna napětí může znamenat velkou změnu procházejícího proudu, by při paralelním spojení mohlo snadno dojít k překročení mezí a tím ke zničení LED a navíc by jen stěží šlo udržet (pokud vůbec) u všech stejný jas.
Firma Maxim nabízí celou škálu obvodů, které umožňují realizovat různé požadavky na výsledné vlastnosti, vstupní napětí, počet a velikost LED v řetězcích apod. V jejím sortimentu lze nalézt vhodné řešení pro většinu aplikací.

Typickými představiteli je řada MAX168xx. Jsou v ní obvody s rozsahem vstupních napětí od 4,5V do 76V a proudem LED od 70mA do 30A. Mohou pracovat v různých režimech (Buck, Boost, SEPIC…) a většina z nich již má integrované výkonové spínače na čipu, takže je jejich použití velmi jednoduché a v některých případech stačí jen zapojit pár pasivních prvků okolo. Naopak, použití externích spínacích tranzistorů zase umožňuje dosáhnout větších výstupních proudů, případně stejný obvodový návrh pro různé výkonové varianty.

Jedním z příkladů je obvod MAX16834, který má rozsah vstupního napětí od 4,75V do 28V a je možné budit s ním externí spínací tranzistory proudem do hradla až 3A. Lze jej zapojit v různých konfiguracích, ale asi nejběžnější je boost DC/DC měnič, viz. obr.
Obvod umožňuje regulaci jasu pomocí PWM, případně analogovým způsobem. Obsahuje již také zesilovač pro proudový snímací rezistor, který může mít tím pádem menší odpor a snižují se tak ztráty a vyzářené teplo. Určen je pro použití v aplikacích, kde se vyžaduje řízení jednoho řetězce LED. Osvětlovací spoty, přední/zadní světla automobilu, podsvětlení displejů, dekorativní osvětlení apod.