HT-Eurep Electronic
spol. s r.o.

Světova 1041/9
180 00 Praha 8
Česká Republika

tel.: +420 / 266 313 053
fax.: +420 / 284 810 202
gsm : +420 / 603 258 311

objednavky@hte.cz
info@hte.cz

IČO: 63676991
DIČ: CZ63676991

Silicon Laboratories

Silicon Laboratories je špičkovým výrobcem integrovaných obvodů. Zaměřuje se na vývoj vysoce integrovaných řešení. Nabízí produkty - 8051 MCU, ISP Flash, A/D a D/A, USB, UART, GSM/GPRS, RF, obvody pro...

Nové ISOdrivery a integrované izolátory Silabs

V aplikacích jako jsou spínané zdroje, regulátory a frekvenční měniče motorů, osvětlovací moduly, datová komunikace nebo vstupní a výstupní rozhraní citlivé elektroniky, je pro zajištění životnosti, odolnosti proti rušení a také bezpečnosti zařízení nutné některé části obvodů elektricky oddělit. To, co se dříve provádělo hlavně optočleny doplněnými množstvím externích součástek nebo transformátorky, lze dnes snadněji realizovat pomocí tzv. ISOdriverů nebo integrovaných vícekanálových izolátorů společnosti Silicon Laboratories.

Rodina ISOdriverů Si823x představuje rychlé, plně integrované dvoukanálové izolované budiče hradel spínacích tranzistorů. Kdybychom mohli nahlédnout dovnitř malinkých 16vývodovýc pouzder SOIC, našli bychom tam dvoukanálový izolátor s dvěma plně oddělenými budiči a UVLO obvody, které zajišťují obvod proti nesprávné funkci (přepínání výstupů) během náběhu, výkyvu nebo vypnutí napájecího napětí vstupní i odizolované výstupní části. Funkce ISOdriverů je založena na RF technologii dvou integrovaných galvanicky oddělených cívek, modulátoru/demodulátoru, CMOS hradlových budičů a řídící logiky. Kladný logický stav na vstupu způsobí vygenerování RF signálu, který přejde přes oddělené cívky a je demodulován a následně vyhodnocen. Dvoukanálový CMOS budič pak sepne nebo rozepne externí výkonové spínací MOSFET tranzistory zapojené v režimu high-side/low-side nebo dual low-side. Budiče jsou dimenzové na impulsní proud až 4 A. Vynikající je zpoždění průchodem obvodu jen max. 50 ns. Uživatel navíc může definovat tzv. mrtvý spínací čas (dead-time), po který mají být oba tranzistory rozepnuté, čímž se zvyšuje účinnost regulace. ISOdrivery mají TTL vstup v dvousignálovém nebo PWM provedení a spínací frekvence může být až 8 MHz. Izolační napětí mezi vstupem a výstupem je 2.5 kVrms a pro průmyslové nasazení se hodí i napájecí napětí v rozsahu 10 až 24 V.

Dalšími zajímavými obvody pro potřeby signálového oddělení dvou rozhraní jsou nové, nízkopříkonové, verze integrovaných jedno až čtyřkanálových izolátorů Si84xx. Ty využívají výše zmíněnou technologii RF a plné CMOS provedení pak svou velikostí zabírá jen 1/3 velikosti klasického optočlenu a zároveň se dosahuje velmi rychlé funkce při nízké spotřebě. Ta se pohybuje pod 1,25mA/kanál (při 5V napájení a rychlosti 1Mb/s). Výsledkem je izolátor v 8 nebo 16vývodovém pouzdru SOIC. Nově je také zredukován počet rychlostních variant na dvě - do 1Mb/s ozn.“A „ a do 150 Mb/s ozn.“B“ za typovým číslem. Zpoždění signálu je typ. do10 ns. Na výběr jsou čtyřkanálové obvody Si844x s různou konfigurací (počtem) dopředných a zpětných kanálů. V aplikacích, kde není takový počet kanálů potřeba, je možné využít obvody Si843x (3-kanálové), Si842x (2-kanálové) nebo obvod Si8410 s pouze jedním kanálem. Všechny typy mají rozsah napájení 2,75V – 5,5V a pracovní teploty do 125°C.

Bližší technické podrobnosti o obvodech pak naleznete na webu výrobce www.silabs.com.