HT-Eurep Electronic
spol. s r.o.

Světova 1041/9
180 00 Praha 8
Česká Republika

tel.: +420 / 266 313 053
fax.: +420 / 284 810 202
gsm : +420 / 603 258 311

objednavky@hte.cz
info@hte.cz

IČO: 63676991
DIČ: CZ63676991

Obvody SMPS a řízení LED od ASIC Advantage

Kalifornská společnost ASIC Advantage vyrábí již několik let obvody pro spínané zdroje pod obchodním označením IN-PLUG. Jednak vlastní kontrolery, ale také dlaší podpůrné obvody pro inteligentní zpětnou vazbu a korekci účiníku. V poslední době uvedla na trh obvody pro rychle se rozvíjející oblast LED osvětlení .
Kontrolery pro SMPS umožňují jednoduchou realizaci flyback spínaných zdrojů pro nejrůznější rozsahy vstupních napětí a výkony. Dle typu se liší funkční výbavou. Základním typem je obvod IPS15. Obsahuje v sobě potřebné dílčí obvody - PWM kontroler, soft-start,oscilátor, regulátor napětí, přepěťovou/podpěťovou ochranu atd.
Typ IPS15H rozšiřuje funkce předchozího o tzv. „Hiccup“ mód. Do tohoto režimu obvod přechází při překročení nastavené meze odběru po dobu delší než je tzv.detekční doba. Tato je závislá na pracovní frekvenci (typ.7ms pro 70kHz), poté přestane dodávat do zátěže žádný výkon a po určité době se resetuje a testuje, zda přetížení stále trvá (stejným způsobem). Pokud ne, tak pokračuje v normálním režimu, pokud ano, tak se děj opakuje dokud se zátěž nesníží. Výsledkem je , že obvod dodává ve střední hodnotě pouze malý výkon, který zdroj nepoškodí a automaticky se přejde do normálního režimu, jakmile zkrat, nebo přetížení pomine.
Následné typy IPS16 a IPS18 mají zabudovanou funkci pro zmenšení spotřeby bez, nebo s nízkou zátěží pomocí vynechávání pulzů. Minimalizují tak energetické nároky v době, kdy je napájené zařízení ve stand-by stavu. IPS16 ještě umožňuje synchronizaci s externím oscilátorem.
V portfoliu jsou dále zpětnovazební kontrolery IPS20,IPS21 a IPS25 pro snímání napětí a proudu na straně zátěže, Obsahují v sobě napěťový regulátor, komparátory a napěťové reference.
Skupinu doplňují obvody IPS101 a IPS102, které realizují jednoduchý DC/DC měnič napájený z nefiltrovaného, usměrněného napětí sítě. Obvody jsou navrženy, tak aby se měnič choval jako odporová zátěž.Jejich použití je určeno např. pro korekci účiníku SMPS zdrojů, elektronických předřadníků apod. kdy vyrovnávají kapacitní charakter odběru a snižují pronikání harmonických frekvencí do sítě. V mnoha zemích se uvažuje o určitém požadavku na účiník u zdrojů s výkonem nad 75W, v neposlední řadě se tím zvyšuje reálně využitá energie oproti zdánlivé. Dále je možné tyto obvody použít pro předregulaci v podmínkách proměnné sítě atd.
V poslední době přibyly také obvody pro řízení LED. Jsou to typy IPS401 a IPS402 určené pro aplikace jako je osvětlovací technika, podsvícení panelů, automobilová světla apod. IPS401 umožňuje řídit až stovky LED v několika řetězcích. IPS402 je určen pro řízení jednoho řetězce. Obsahují funkční bloky pro řízení proudu diodami, jeho regulaci pomocí PWM, nadproudovou, přepěťovou/podpěťovou ochranu a vyžadují již jen minimum externích komponent.
Bližší informace o zmíněných obvodech, katalogové listy, aplikační poznámky atp. lze získat na stránkách společnosti ASIC Advantage www.asicadvantage.com, nebo kontaktujte přímo nás Kontakty.