HT-Eurep Electronic
spol. s r.o.

Světova 1041/9
180 00 Praha 8
Česká Republika

tel.: +420 / 266 313 053
fax.: +420 / 284 810 202
gsm : +420 / 603 258 311

objednavky@hte.cz
info@hte.cz

IČO: 63676991
DIČ: CZ63676991

Maxim Integrated

Maxim Integrated Products , Inc. získal v roce 2001 výrobce Dallas Semiconductor . Již tak široký sortiment se díky tomu ještě rozšířil a společnost Maxim Integrated Products, Inc. dnes zastává...

Obvody pro spínané zdroje Maxim

Spínané zdroje si v nejrůznějších aplikacích již získaly své nezastupitené místo z důvodu své vysoké účinnosti a malým rozměrům. Mezi přední výrobce patří firma Maxim, která v této oblasti nabízí přes 500 typů integrovaných obvodů.
Novější typy směřují k menším rozměrům, snížení počtu externích komponent, zmenšení rušivého vyzařování a kombinaci více funkcí. Dnes jsou již samozřejmostí vestavěné ochranné obvody proti přetížení, přehřátí přepětí event. podpětí.
Lze je rozdělit dle základní funkce na zvyšující (step-up), snižující (step-down) případně kombinaci (step-up/down), které mohou být použity v obou režimech.
Příkladem novějších step-up měničů jsou typy MAX15061, MAX15031, MAX15032, MAX17112. První dva mohou generovat téměř 80V výstupního napětí při napájení od 2,7V, výstupní proud je řádu jednotek mA (např. pro předpětí lavinových fotodiod). MAX15032 má výstupní napětí do 36V. Obvod MAX17112 je vhodný např. pro napájení LCD nebo TFT displejů. Ze vstupního napětí 2,6V-5,5V může generovat na výstupu až 20V a při pracovní frekvenci 1MHz vyžaduje jen malou cívku o indukčnosti cca 2,7uH. Zmíněné typy v sobě již mají integrovaný spínací FET tranzistor.
Ze skupiny step-down bych zmínil obvody MAX15053, MAX15040, MAX15051, MAX15066, MAX16903, MAX8836Z, MAX8952. MAX8836Z je představitel obvodu s velmi nízkým výstupním zvlněním a šumem, vhodným pro audio aplikace. Je to kombinace snižujícího měniče s LDO se vstupním napětím do 5,5V. MAX15053
Velmi zajímavý je obvod MAX16903. Je vhodný i pro automobilové aplikace, čemuž odpovídá rozsah pracovních teplot až do +125°C . Při pracovní frekvenci 2,1MHz umožňuje konstrukci kompaktního zdroje 3,3V nebo 5V /1A se vstupním napětímdo 28V (krátkodobě přes 40V) a velmi malou vlastní spotřebou. Má v sobě integrovány výkonové spínací tranzistory, obvody tepelné a proudové ochrany a vyžaduje tedy jen minimum externích součástek.
Ze skupiny step-up/down bych zmínil obvody MAX5092/3. Kombinují v sobě předregulátor a LDO, kde výstupy obou je možné využít. Jsou schopné ze vstupního napětí v rozsahu 3,5V-72V udržovat na výstupech 1,5V-9V/10V za LDO a až 11V/12V za předregulátorem, nastavené odporovým děličem, případně z výroby přednastavených3,3V/5V při zátěži až 0,25A.
Dále také MAX15036/7, které mohou, dle nastavení externím rezistorem, pracovat od 200kHz do 2,2 MHz (s možností synchronizace s ostatními obvody) a při vstupním napětí 4,5V – 23V poskytují výstup 0,6V-28V, až 3A zátěž.. Mají na čipu integrován high-side spínač, budiče pro synchronní usměrňovač pro zvýšení účinnosti konstrukce a další funkce jako power-on-reset, power-good výstup a soft-start. To vše v malém puzdru 5x5mm TQFN 16pin.
Další skupiny DC-DC měničů v nabídce firmy Maxim jsou invertující měniče a nábojové pumpy se spínanými kapacitami, které nepoužívají ke své činnosti indukčnost, určené většinou pro aplikace s malým odběrem.
Z velkého množství obvodů jich zde bylo vybráno pouze několik. Ostatní obvody a bližší informace lze nalézt na stránkách firmy Maxim www.maxim-ic.com.