HT-Eurep Electronic
spol. s r.o.

Světova 1041/9
180 00 Praha 8
Česká Republika

tel.: +420 / 266 313 053
fax.: +420 / 284 810 202
gsm : +420 / 603 258 311

objednavky@hte.cz
info@hte.cz

IČO: 63676991
DIČ: CZ63676991

Maxim Integrated

Maxim Integrated Products , Inc. získal v roce 2001 výrobce Dallas Semiconductor . Již tak široký sortiment se díky tomu ještě rozšířil a společnost Maxim Integrated Products, Inc. dnes zastává...

DS3231M - Přesný čas s MEMS rezonátorem

Firma Maxim/Dallas Semiconductor uvedla na trh již před více než pěti lety jeden z nejpřesnějších a dodnes velmi oblíbených RTC (Real-Time Clock) integrovaných obvodů – DS3231. Nyní přichází s jeho vylepšením v podobě DS3231M, jehož časovou základnu netvoří klasický krystal, ale MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) rezonátor, který zajišťuje vyšší dlouhodobou přesnost. Celý obvod je díky MEMS technologii možné vyrábět na jednom křemíkovém substrátu a tím dosáhnout ještě lepší spolehlivosti a do budoucna snad i nižší ceny. DS3231M je plně kompatibilní se svým předchůdcem DS3231 a je možné provést jeho přímou náhradu.
Vnitřní komparátor spolu s teplotně kompenzovanou napěťovou referencí neustále sledují stav napájecího napětí, které může být v rozsahu od 2,3 do 5,5 V, a v případě jeho poklesu pod cca 2,6 V, respektive v případě selhání primárního napájecího zdroje, obvod automaticky přejde do režimu napájení z externí záložní baterie s proudovým odběrem typicky pouhých 2 µA při běžícím čase nebo 100 nA, pokud je zastavena časová základna a pouze se uchovávají data v paměti. Informace o stavu napájecího napětí může být v závislosti na aktuálním nastavení k dispozici na pinu RST pro účel indikace selhání primárního napájecího zdroje nebo k vyvolání resetu řídícího mikrokontroléru/procesoru. RST pin může sloužit i pro indikaci selhání vnitřní časové základny nebo dokonce jako resetovací vstup s možností přímého připojení tlačítka. Celková přesnost ±5 ppm (±0,432 s/den) je zaručena v celém průmyslovém teplotním rozsahu od -40 až do +85°C a to především díky integrované teplotní kompenzaci. Při napájení z primárního zdroje dochází každou sekundu (při napájení z baterie pak každých 10 s) k optimalizaci digitální korekce frekvence časové základny na základě údajů z integrovaného (±3 °C) teplotního senzoru. Další korekce časové základny je provedena při výrobě a je ji možné uživatelem dále upravovat a dosáhnout tak ještě vyšší přesnosti, případně provést překalibrování i po několika letech provozu.
Integrovaný obvod DS3231M poskytuje informace o aktuálním roce, měsíci, dni v týdnu, datu (včetně korekce přestupných let až do roku 2100), hodině, minutě a sekundě. K dispozici je i 1 Hz nebo 32,768 kHz obdélníkový signál. Komunikace s řídícím mikrokontrolérem/procesorem probíhá prostřednictvím rychlé I2C-kompatibilní sériové sběrnice s hodinovou frekvencí až 400 kHz. Prostřednictvím této sběrnice můžeme číst a zapisovat data z/do několika vnitřních registrů. Tzv. „timekeeping“ registry obsahují informace o aktuálním čase, řídící registr slouží pro nastavení funkce některých vstupně výstupních pinů a aktivace alarmů. Pro nastavení času dvou nezávislých alarmů jsou zde další registry. Při aktivaci některého z alarmů může být v závislosti na aktuálním nastavení vyvoláno přerušení řídícího mikrokontroléru/procesoru prostřednictvím změny logické úrovně na pinu INT a zároveň je shoda nastaveného času alarmu s aktuálním časem indikována příslušným bitem v registru status.
DS3231M je vyráběn v 16-pinovém (300 mil) SO pouzdře a do budoucna by měl být k dispozici i v 8-pinovém SO. Podrobnější informace získáte u naší společnosti HT-Eurep Electronic , případně na www.maxim-ic.com.